Partneři Fergo


Sociální sítě a videa pro MFL s.r.o.

V roce 2020 získala firma MFL.cz s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy MFL.cz s.r.o. na projektu Sociální sítě a videa pro MFL s.r.o. v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je příprava kampaně na sociálních sítí (vizuální podoba profilů, 20 vizuálních a textových příspěvků, vyhodnocení dopadu a návrh na pokračování komunikace na sociálních sítích, zpráva obsahující vyhodnocení kampaně na sociálních médiích) a tvorba 20 videí. Projekt Sociální sítě a videa pro MFL s.r.o.  spolufinancován Evropskou unií.

Branding a PR pro MFL s.r.o.

V roce 2020 získala firma MFL.cz s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy MFL.cz s.r.o. na projektu Branding a PR pro MFL s.r.o. v Praze za účelem oslovení široké skupiny potencionálních cílových zákazníků. Očekávaným výstupem je vytvoření CI manuálu a klíčového vizuálu v rámci brandingu, realizace PR kampaně (zpráva o analýze PR aktivit konkurence, ideový koncept , 10 PR článků  v ČJ, AJ  a zpráva obsahující vyhodnocení PR kampaně) a příprava direct mailingové kampaně (koncept, vizuální podoba, dynamické šablony, optimalizované zobrazení newsletterů a doklad o AB testování mailingu a integraci s Google Analytics). Projekt Branding a PR pro MFL s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.