Představení projektu

Hospic Dobrého Pastýře


TŘI, z.ú. nezisková organizace, která již 12 let provozuje nestátní zdravotnické zařízení Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech a poskytuje domácí hospicovou péči, terénní, ambulantní a pobytové sociální služby.

Posláním TŘI, z.ú. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, z.ú. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

Zapojte se také


0
podporovatelů

0 Kč
celkem vybráno

3
aktivní nabídky

Podpořte nás využitím nabídky


Čím žijeme


Důstojné odcházení


Již 17 let usilujeme o přirozené netraumatizující odcházení umírajících, „léčíme“ příznaky umírání a připravujeme blízké na nevyhnutelné odloučení. 

Poskytujeme také odborné sociální poradenství a celou paletu sociálních služeb - Odlehčovací službu pobytovou a terénní, Pečovatelskou službu, Službu asistenčního auta, Centrum denních služeb a Půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Posláním naší organizace je kromě hospicové a sociální péče také osvěta, bourání předsudků a destigmatizace umírajících. 

Několikrát do roka pořádáme komunitní, kulturní a vzdělávací akce s cílem přivést veřejnost do areálu a budovy hospice a umožnit jim skrze společnou aktivitu potkat se s našimi klienty, aby tak pochopili, že nemoc a smrt jsou přirozenou nevyhnutelnou součástí každodenního života.

Jsme opakovaným držitelem Značky spolehlivosti udělované AVPO ČR.

Centrum Péče Čerčany


Při Hospici Dobrého Pastýře budujeme Komunitní centrum se sociálními službami, které nejen že nabídne pestrou paletu klubových, tvůrčích, pohybových a vzdělávacích aktivit, ale především poskytne prostor pro mezigenerační propojení, budování komunitní sounáležitosti, vzájemné pomoci a sociální inkluze.

Dej nám o sobě vědět

Přidej se k TŘI, z.ú.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle podmínek ochrany osobních údajů *