Věříme. Tvoříme. Spojujeme.

Tvoříme online tržiště kde propojujeme svět lidí a firem, kterým není lhostejné, co a od koho kupují. Jsme základnou pro nákup a prodej produktů od těch, kterým je poctivé řemeslo vším. Potraviny, které jsou vyráběny v BIO produkci nebo s minimálním uhlíkovým dopadem na naši zemi. Výrobky vyráběné ručně a lokálně, nebo jejich odbytem pomáháte producentům třetího světa. Nahlédnete do života společensky odpovědných firem, jež vám nakonec mohou dát i novou kariérní životní výzvu. Rádi budeme vaší každodenní inspirací.

Jsme si jistí, že férový obchod má smysl a že jde o jednu z cest, jak udělat svět lepší a zodpovědnější. Na našem tržišti na vás čekají další odměny. A my? Jdeme osobním příkladem a z každého nákupu věnujeme čtvrtinu naší odměny na dobročinné projekty.

Svět férových nákupů, který pomáhá i ostatním. Přidejte se!